300maan-500在线观看

300maan-500在线观看

死阴忽作生阳,病虽困笃,自当无害。行后倦睡,觉饥先与稠米汤饮,次与淡稀粥,三日后方与少菜羹,次与浓粥软饭。

宜以和血之剂下之。又有胃中虚冷,寒饮结聚膈上,成白滑胎者。

宜以降心火之剂下之。再用官硼打碎,亦投下十分之三。

阴阳相搏不和,则卫、守两失其职,而崩中失血之证,有自来矣。阳中之阴,本乎营卫。

李待诏曰∶领南地卑土薄,土薄则阳气易泄,人居其地,腠疏汗出,气多上壅。若脉乍大乍小,乍有乍无,忽而如平人,忽而如雀啄、屋漏、遐游、鱼翔,此鬼祟也。

若四边有而中则无,名曰芤脉。耳聋,舌卷唇青,为直中厥阴。

Leave a Reply